Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

"Специфика на В2В продажбите и мениджмънт на клиентите" - София

Място на провеждане: Централ Хотел Форум - София

Време на провеждане: неделя от 9.30 до 18.00 часа

Условия: дневната програма включва лек обяд и две кафе-паузи

Цена: 115.00лв с ДДС. Необходимите данни за извършване на плащането ще получите след подаване на заявка за участие.


ПРОГРАМА:

ПСИХОЛОГИЯ НА ПРОДАЖБАТА
как клиентите гледат на нас /позициониране в съзнанието на клиента/
модели на подход и поведение спрямо профила на клиента
как да постигнем синхрон и доверие /личен стил в продажбите/
как се взема решението за покупка
профил и отговорности на търговеца

ПОДГОТОВКА НА ПРОДАЖБИТЕ
цикъл на продажбата и как да се съобразим с него
как да повишим точността на своите попадения
проучване и сегментиране, анализ на пазара, SWOT анализ
процес на планиране и същност на подготовката за продажба
силата на първокласно подготвената презентация

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
задължителни реквизити на успешната комуникация
умения за изграждане на трайни взаимоотношения
как да разберем и чуем това, което не ни се казва
дилемата “Добър оратор или добър слушател?”
взаимоотношения, ориентирани към удовлетвореност на клиента
прогнозиране на клиентското задоволство

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕШНИ ПРОДАЖБИ
правила за коректно интервюиране /ключови въпроси/
концепция Total Cost of Ownership
техники за проучване на потребностите
аргументи за справяне с възражения
ключови умения и модели за успешни преговори
техники “Closing the sale”

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ
как се управлява връзката с клиента
как да продаваме с уникална стойност
модели за обвързване на клиентите
значение и същност на “After sale service”
техники за задържане на клиентите


Материали: всеки от участниците получава копие от материала на проведеното обучение

Брой участници: до 14 души

Документ: Свидетелство за успешно преминато обучение


За да отправите запитване за участие в семинар, или за допълнителна информация:

 

Фирма/организация: Вашето име: * Телефон за връзка: * Вашият и-мейл: * Брой участници: Дата на провеждане: Изберете семинар:
Допълнителна информация:

Полетата, маркирани с “*” са задължителни